Giọt Nhớ

Tác giả:

Ngày xưa
Anh vẫn nói
Nổi nhớ trong anh là sợi nhỏ
Sâu từng hạt ngọc thời gian thành chuỗi
Xuyên suốt không gian tới vô cùng vô tận…
Em đã mỉm cười
Yên lặng
Ngày xưa…
… Và bây giờ
Nỗi nhớ chỉ là một giọt nhỏ
Giọt nhỏ lặn mãi, lặn mãi
Vào trái tim em
Khắc khoải khôn cùng.

Thảo luận cho bài: "Giọt Nhớ"