Giọt Nước Cành Sen

Tác giả:

Giọt Nước Cành Sen

Trịnh Công Sơn


Thân Thị Ngọc Quế


Trình bày:
Ánh Tuyết

Ngàn năm giọt nước có buồn không?
Có buồn không? có buồn không?
Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng
Mà vẫn long lanh, vẫn long lanh…

Trên cánh sen vàng ai biết được
Ngàn năm giọt nước có buồn không?
Ngàn năm, ngàn năm giọt nước có buồn không?

Ngàn năm giọt nước có buồn không?
Có buồn không ? có buồn không?
Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng
Mà vẫn long lanh, vẫn long lanh …

Trên cánh sen vàng ai biết được
Ngàn năm giọt nước có buồn không?
Ngàn năm , ngàn năm giọt nước có buồn không ?

Thảo luận cho bài: "Giọt Nước Cành Sen"