Giọt Nước Mắt

Tác giả:

Giọt Nước Mắt

Ngoại Quốc (Trung Hoa)


Lê Minh Kha


Nụ hôn khi biệt ly nghe lòng đau giữa đôi dòng lệ rơi
Mình chia tay từ đây chớ có quên tháng năm nồng ân ái
Cho anh bao đêm ôm ấp yêu thương
Nay anh cô dơn thương nhớ bóng hình
Trong tim anh luôn khắc sâu duyên tình ta (vết thương tình em)

Nước mắt nghẹn lời, thiệp hồng trên tay sao em theo xứ xa
Cố giấu rơi lệ để cho tình ta trôi trong cay đắng
Ngước mắt lên trời mong tìm vì sao bao đêm nhớ thương
Dẫu chỉ một lần để cho lòng anh nay thôi chờ mong

Với lấy dĩ vãng vụt qua trên đôi tay
Mong em nơi phương xa hạnh phúc suốt kiếp
Đêm nay cô dơn thầm khóc cho tình ta

Thảo luận cho bài: "Giọt Nước Mắt"