Giọt Sầu Thu

Tác giả:

Giọt Sầu Thu

Võ Tá Hân


Thơ: Võ Hoàng Châu


Trình bày:
Ngọc Quỳnh

Trời vào thu tiết sương lành lạnh

Nhớ hôm nào ở cạnh bên nhau

Nguồn ân bể ái dâng trao

Một năm vừa chẵn tình sao vẫn buồn

Từng giọt mưa tí tách rơi bên thềm

Cuốn xuôi dòng lệ vào hư không

Tình mình tưởng nhẹ như bông

Ngờ đâu quá nặng nên lòng nát tan

Đêm đổ nhẹ trăng thu đầu ngõ

Thương ai chừ vò võ năm canh

Gió khuya lay động sáo mành

Trở mình chăn gối lạnh tanh ai nằm

Ngày qua ngày nhìn thu héo hắt

Đêm từng đêm phủ sầu riêng

Dẫu ta cách biệt đôi miền

Sầu tuy riêng lẻ ưu phiền giống nhau

Thảo luận cho bài: "Giọt Sầu Thu"