Giọt Sầu

Tác giả:

Giọt Sầu

Trần Quan Long


Quê-hương tôi!
Nhạc nức-nở đoạn-trường
Men rượu đắng dìm loạn-cuồng
Đời vạn lý chập-chùng buồn.
Quê-hương tôi!
Đường xưa dưới ánh sương,
Ngập không gian gió mưa.

Quê-hương tôi!
Một góc địa-cầu sầu,
Trọn một góc địa-cầu sầu.
Gọi thuợng-đế rồi gục đầu.
Quê-hương ơi!
Giờ chia sớt với ai
Niềm đau thăm-thẳm này?

Mộng du trong kỷ-niệm, ngục tù tối giam tôi, đại-dương ngăn chia đôi.
Phương trời xa cách rồi, phương trời nào băng giá, phương trời này đơn-côi.
Cho cay-đắng một trời, cho hoang-vắng một thời.
Hay tang trắng trọn đời, tang trắng trọn đời này thôi.

Xa quê nửa địa-cầu
Để bạc đầu trọn niềm sầu trên vai áo.
Ôi hoang-vắng nghẹn-ngào
Để ngàn đời còn gục đầu giữa đêm sầu.

Thảo luận cho bài: "Giọt Sầu"