Giọt Sương

Tác giả:

Giọt Sương

Dương Thụ


 

Giọt sương trong vắt
Ngủ trong cánh hoa
Giọt sương lấp lánh
Mành tơ thướt tha
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?

Nhện giăng tơ ướt
Buộc vào cánh hoa
Giọt sương tan mất
Chỉ còn nắng mai
Nắng, nắng đến từ đâu?
Nắng, nắng đến từ đâu?
Nắng, nắng đến từ đâu?
Nắng, nắng đến từ đâu?

Thảo luận cho bài: "Giọt Sương"