Giọt Thu Buồn

Tác giả:

Giọt Thu Buồn

Phú Quang


Thơ: Lê Hoàng Anh


 

Giọt Thu buồn là chiếc lá vàng se
bởi nắng Hạ thấm vàng quá đỗi
Giọt Thu buồn trên cánh hoa Thạch Thảo
Tím long lanh như muốn nói điều gì
Giọt Thu buồn là chớm sáng xanh xao
Chợt hé mở giữa trời mây u ám
Giọt Thu buồn tiếng thở dài rất mỏng
Của những vòm cây đêm vắng ai nghe

 

Thảo luận cho bài: "Giọt Thu Buồn"