Giữ Chi Điều Bất Hạnh

Tác giả:


em bỏ hồn ta đi
giữ chi điều bất hạnh
hạnh phúc dấu chim di
nhánh rong hoài phiêu bạt

em hỏi điều chua cay
nhớ chi ngày sáng lạn
cánh buồm xưa gió lay
đã xoay vùng mưa hạn

em chở đời nhau qua
tiếng than chiều gío lộng
ta, giữa ngàn mây pha
vẫn nghe đời chuốc ngọc

em giết tình nhau đi
ta giữ mình tâm lặng
có nghe lời vu quy
giữa khung hồn đá cuội

(em hát gì đôi tay
đã chưa lời thấm giọng
em nuối hồn mây bay
vút lên trời khuất vọng) 

 

Thảo luận cho bài: "Giữ Chi Điều Bất Hạnh"