Giữ Đời Cho Nhau ( Ơn Em )

Tác giả:

Giữ Đời Cho Nhau
( Ơn Em )

Từ Công Phụng


Thơ: Du Tử Lê


Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em
Tạ ơn em


(Capo 1.TIME 2/4)
INTRO: | Bm7 | E | Dm | A | Bm7 | E | Dm | A | E | E

| A | F#m | C#m | Bm
Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
| B | E | D E7 | A
Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em.

| D | A | F#m | E
Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
| Bm | E | D E7 | A
Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em.

| F#m | Bm | E7 | A
Ơn em tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
| Bm | E | D E | A
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em

 

Thảo luận cho bài: "Giữ Đời Cho Nhau ( Ơn Em )"