Giữa Đôi Bờ Xa Cách (chưa có)

Tác giả:

Giữa Đôi Bờ Xa Cách (chưa có)

Quốc Trung


(Bài này chưa có lời đầy đủ, nếu bạn có thì xin vui lòng chép giùm)

“Giữa đôi bờ xa cách là con sông dài, giữa hai người nhớ nhung còn chút hy vọng”
……………….

Thanh Lam

 

Thảo luận cho bài: "Giữa Đôi Bờ Xa Cách (chưa có)"