Giữa Hai Mùa Mưa Nắng

Tác giả:

Giữa Hai Mùa Mưa Nắng

Trúc Hồ


Giữa hai mùa mưa nắng
Chắc em đã quên
những chuỗi ngày thơ ngây
ngồi quán cốc bên hàng cây

Giữa hai mùa mưa nắng
Anh ngồi đếm tháng ngày qua
Nhớ ly cafe đá đậm màu chia ly

Ở bên đó, giờ nầy chắc bụi đầy đường đi
Anh vẫn muốn là hạt bụi được theo em về
Đừng tắm nghe em giữ lại một chút anh trên người
Đừng tắm nghe em, giữ lại một chút anh trên thân thể em
Giữa hai mùa mưa nắng em còn nhớ gì không??
Giữa hai mùa nắng mưa
anh vẫn chờ mong.

 

Thảo luận cho bài: "Giữa Hai Mùa Mưa Nắng"