Giữa mùa nắng gắt

Tác giả:

Tận đáy mùi hương giấc cỏ chìm;
Đỉnh cao tiếng hót đậu hồn chim.
Lá thư tình đợi trời xa tắp,
Dưới bóng nào đây ngủ trái tim?

Thảo luận cho bài: "Giữa mùa nắng gắt"