Giữa Trời

Tác giả:

Chiều qua lá rụng đầy vai
Làm sao em biết buồn này em ơi
Mình anh đứng lại giữa trời
Và cơn gió cuốn – một đời lang thang.

Thảo luận cho bài: "Giữa Trời"