Giữa trưa đến chân núi Hòn Chén

Tác giả:

Cận y ngọc trản vọng Bồng Lai,
Thuỷ chiết giang tâm mạn tố hồi.
Thụ sắc cương quang hồng nhật lý,
Phi cầm tranh táo lục long lai.

Dịch nghĩa

Gần kề Hòn Chén ngắm cảnh Bồng Lai
Dòng nước quay ngoặt giữa lòng sông rồi chậm rãi quay ngược lại
Màu cây khi núi rực rỡ quang đãng trong ánh mặt trời hồng
Chim bay tranh nhau hót mừng thuyền ngự đến

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Giữa trưa đến chân núi Hòn Chén"