Giữa Vùng Nhật Nguyệt

Tác giả:

Giữa Vùng Nhật Nguyệt

Nguyễn Đăng Tuấn


Phạm Chung


Phía dưới hồn nước mắt
có mảnh thề trăng khuyết
Phía dưới trũng hồn sâu
Có là trùng dương đau
(Bước chân cào giông bão
Lóang hoàng hôn chìm đắm
Dấu sóng cuộn trầm trầm
Cũng là mình yêu nhau
Cái môi em môi anh
Mặt trời anh lửa cháy
Từ tim em ( tim anh )
Nở đóa hướng dương
ca trọn một đời thương
Cái mắt anh mắt em
Mặt trời em tròn khuyết
Từ tim nhau ( tim đau )
trường giang sóng cuộn
xô giạt cùng biển khơi

Từ khi em là nguyệt ( * )
Vườn hướng dương bão cuốn
Từ bên kia mặt trời
ngủ vùi trùng dương trăng

( * ) Thơ Bùi Giáng

 

Thảo luận cho bài: "Giữa Vùng Nhật Nguyệt"