Gõ Cửa

Tác giả:

Gõ Cửa

Anh Bằng


(sáng tác khoảng 1967 hay 1968)

Nhịp 4/4 Chậm, khoan thai Điệu Slow

1.

Nếu có lần em . . . gõ cửa . . . ghé thăm
Gác vắng buồn hiu . . . khung cảnh . . . âm thầm
Em . . . ơi người . . . xưa đã . . . ra đi
Không gặp . . . em phút . . . phân ly
Không hôn bàn . . . tay nhỏ . . . làn mi

2.

Luyến nhớ làm chi . . . sẽ khổ . . . lắm em
Đếm lá mùa thu . . . vương đổ . . . bên thềm
Khi . . . sơn hà . . . nhiều nỗi . . . điêu linh
Đôi bờ . . . đôi ngã . . . phân tranh
Nghĩ chi nhiều . . . tới chuyện . . . chúng mình

Điệp khúc

Đêm nay . . . ngoài xa . . . mịt mờ
Nằm đây . . . ôm chiếc . . . ba lô
Thấy đời . . . mang cả . . . ý thơ
Niềm vui . . . là kiếp sống . . . tung hoành
Là chiến đấu . . . cho mình
Và mong . . . mối tình . . . đẹp xinh

3.

Nếu biết rằng tôi . . . đã bỏ . . . cố hương
Khoác áo thời trai . . . binh lửa . . . lên đường
Tôi . . . tin rằng . . . người ấy thêm thương
Vui lòng . . . cho kẻ . . . phong sương
Dấn thân miền . . . súng đạn . . . sa trường

(Chép từ băng nhạc cassette “Tiếng Hát Thanh Tuyền 1” thực hiện tại Saigon đầu thập niên 70.)


Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm
Gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm
Em ơi người xưa đã ra đi
Không gặp em lúc phân ly
Không cho sầu thương đổ bờ mi

Luyến ái làm chi sẽ khổ lắm em
Ðếm lá mùa thu vương đổ bên thềm
Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh
Ðôi bờ đôi ngã phân tranh
Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình

Ðêm nay ngoài xa mịt mờ
Nằm đây ôm chiếc ba-lô
Thấy đời vương cả ý thơ
Niềm vui là kiếp sống tung hoành
Là chiến đấu cho mình
Và mong mối tình đẹp xinh

Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương
Khoát áo đời trai đi ngựa lên đường
Tôi tin rằng người ấy thêm thương
Vui lòng cho kẻ phong sương
Dấn thân ngoài súng đạn sa trường.

 

Thảo luận cho bài: "Gõ Cửa"