Gõ Đàn Hát Chơi

Tác giả:

Gõ Đàn Hát Chơi

Trần Quang Lộc


Về ngồi trên đồi cao
Gõ đàn hát chơi…
Gõ đàn hát chơi…
Ta khoát chiếc áo bào
Tay giắt kiếm vào lưng
Múa quanh một vòng đời
Nhưng chẳng thèm giết ai
Về ngồi trên đồi cao
Gõ đàn hát chơi…
Gõ đàn hát chơi…
Ôi thương quá kiếp bèo
Trôi theo áo đời phai
Gác lên cầm cây đàn
Ngắt vội một cánh hoa

Ta mua cho ta một phận nghèo
Thương thay thương thay nợ áo cơm
Gõ đàn gõ đàn trong đêm vắng
Một tiếng chim đêm hót trên cành
Ta vui ta vui cùng rượu độc
Ta say ta say lời hát chia
Gõ đàn gõ đàn trong hốc núi
Vỡ máu dâng đời những thanh tân

Về ngồi trên đồi cao
Gõ đàn hát chơi…
Gõ đàn hát chơi…
Mang khăn áo xuống tìm
Trong dãy phố buồn thiu
Chút thơ dại ngày nào
Nhưng chẳng tìm thấy đâu
Về ngồi trên đồi cao
Gõ đàn hát chơi…
Gõ đàn hát chơi
Chân nhảy nhót một mình
Bên chiếc bóng lung linh
Ta múa hát một mình
Bên nấm mộ xanh xanh
Về ngồi trên đồi cao
Gõ đàn gõ đàn hát chơi….

Thảo luận cho bài: "Gõ Đàn Hát Chơi"