Gò Ðống Ða

Tác giả:

Gò Ðống Ða

Văn Cao


(1942)

Marcia
2/4

Từng đoàn dân chúng trên đế đô tưng bừng đi
Tìm về thăm chốn non nước thiêng trang hùng ghi
Cố bước bước bước bước trên đường thơm gió mát
Ta đi đi đi đi thăm gò xưa chất thây
Ðống Ða còn chốn đây . Nhắc xương đầy máu xây
Ngàn tiếng khóc tiếng rít lên, còn vướng vất giáo, mác, tên
Mấy ai qua mà lòng không nguôi

ÐK:
Cùng thăm nơi xưa ai là người không bái sùng
Dòng máu ái quốc lưu truyền trong bao đấng hùng
Ngày ngàn quân Thanh chết
Dưới toán quân Việt Nam
Thề quyết phấn đấu đồng tâm hy sinh
Làm sao cho hơn thời xưa
Rồi cất sức sống ngày mai
Máu đào đồng bào kết hòa cùng máu quốc kỳ

Lời đoàn quân trước trong gió rung bao cờ bay
Còn rền theo trống chiêng lắng khua trong chiều nay
Hỡi dũng sĩ ái quốc ngại gì bao nguy khó
Giữ đất nước thống nhất bao người đang ngóng ta
Tiến quân hành khúc ca. Thét vang rừng núi xa
Giục chiến sĩ cất bước mau. Từng toán trước đến toán sau
Nối nhau đi cuộc hành binh qua

Tài liệu tham khảo: Tập nhạc “ Ca Khúc Văn Cao” NXB Âm Nhạc. Hà Nội 1994

*** “ Gò Ðống Ða”, bản nhạc này một thời được các anh Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt nằm lòng khi các anh diễn lại vỡ nhạc kịch “Vua Quang Trung Ðại Thắng Hà Hồi” là vỡ kịch truyền thống hằng năm của trường Võ Bị Quốc Gia trong ngày lễ ra trường của các tân sĩ quan.

Thảo luận cho bài: "Gò Ðống Ða"