Gồ Ghê

Tác giả:

Gồ Ghê

( sinh hoạt )


 
Gồ Ghê
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê
Khen anh một cái bà con ơi !
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê
Hãy vỗ tay khen anh hai một tràng !

Thảo luận cho bài: "Gồ Ghê"