Gõ Nhịp

Tác giả:

rằng thương núi nhớ mây hồng

đèn soi nửa mặt tơ chùng phím loan
canh tàn liễu mộng mơ màng
hờn dâu bể gọi vô vàn gió bay

tuyết sương chớm lạnh lòng say
người ơi gõ nhịp xuống ngày tịch liêu

Thảo luận cho bài: "Gõ Nhịp"