Gỗ vàng tâm

Tác giả:

Đấy là những nắng mưa đã chết
Mà lưỡi dao khắm khắc
Trong tay thợ cá
Đăm chiêu
Sắp chạm đến những điều quên lãng.

Thảo luận cho bài: "Gỗ vàng tâm"