Góc Tình

Tác giả:

Góc tình này dành riêng cho nhau
Khi nhớ khi thương cùng trốn vào
Trần gian khoảnh khắc quên sạch tuốt
Ôm siết người mơ trọn giấc sầu.

Vĩnh Hảo

Thảo luận cho bài: "Góc Tình"