Góc Trái Khăn Hồng

Tác giả:

Em tự hỏi …

Sao buổi chiều lặng im tiếng nói
Nắng đong vàng phủ từng ngọn cau xanh
Lá mong manh trải mềm trên lối cỏ
Sóng bạc lòng từ lệ chảy long lanh

Người có nhớ …
Ai đã đợi dưới giàn hoa thiên lý
Hương bưởi thơm, mận đỏ đẩy đưa cười
Em tiễn người đi bên giậu mùng tơi
Vườn khế chín, rụng buồn cùng một lúc

Em đợi người …
Ngập ngừng bên bờ ao rau diệu
Trên con đường hoa cúc sẽ già nua
Tung trong gió cánh phù dung nép mặt
Mây dang tay chờ mưa gío giao mùa

Em lại nhớ…
Một đêm xưa… có lần em hỏi
Vắng xa rồi anh còn nhớ gì không ?
Buổi chia tay em trao chiếc khăn hồng
Bên góc trái thêu một cành Mai nhỏ.

* Viết theo ý bài thơ Khăn Hồng của Lâm Hảo Khôi.

Thảo luận cho bài: "Góc Trái Khăn Hồng"