Góc Trời Hiu Quạnh

Tác giả:

thu nhuốm màu trên lá

hong nắng xế trong hồn
cũng biết buồn tượng đá
khẽ khàng niệm khúc chôn

mai anh về bên ấy
vui giữa phố xa hoa
có bao giờ chợt thấy
sương phủ mờ nơi xa

giữa lòng chiều tím lặng
mây lãng đãng buồn tênh
góc đời người hiu quạnh
vạt khói nhoà mông mênh

Thảo luận cho bài: "Góc Trời Hiu Quạnh"