Gọi

Tác giả:

Đêm buồn gọi nắng chẳng thưa
Gọi mây chẳng đến gọi mùa chẳng sang
Gọi tên em giữa non ngàn
Rong rêu mấy phiến tơ đàn còn giăng
Gọi tình ghép nửa vầng trăng
Gọi lời yêu cũ thương thầm bóng ai
Gọi tương tư những đêm dài
Gọi người nơi ấy thu phai mấy mùa
Gọi về ta những ngẩn ngơ
Vàng sân lá rụng, câu thơ nửa chừng

Thảo luận cho bài: "Gọi"