Gởi Anh

Tác giả:

Gởi anh …
một chút nắng hồng
Chút vương
chút vấn
chút mong
chút chờ

Gởi anh …
một chút vần thơ
Chút thương
chút nhớ
chút mơ
chút … khờ :)

111002

Thảo luận cho bài: "Gởi Anh"