Gọi Anh

Tác giả:

Gọi Anh

Hữu Xuân


Vũ Thu Huế


Trình bày:
Hương Giang

Mùa Thu sang, mùa Thu sang
Cho bông hoa Cúc lại vàng lời thương
Mùa Thu hương, mùa Thu hương
Hạt sương mỏng manh vấn vương với ngày

Mùa Thu say, mùa Thu say
Cồn cào men sữa đắng cay vẫn thừa
Mùa Thu mưa, mùa Thu mưa
Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa tìm về

Mùa Thu mê, mùa Thu mê
Em chìm đắm với lời thề đánh rơi
Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh

Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh…………

 

Thảo luận cho bài: "Gọi Anh"