Gởi Cô Tát Nước Bên Đàng

Tác giả:

Hỡi cô tát nước bên đàng

Cho tôi gạn ánh trăng vàng nghe cô.
Gạn cho trăng nước là thơ
Gạn cho sông cả đôi bờ thảnh thơi
Mai này hạt gạo lên ngôi
Tôi ngồi tôi nấu, thành hai chỉ vàng
Một chỉ tôi biếu tặng nàng
Một chỉ ký gởi lá bàng trường xưa.

Thảo luận cho bài: "Gởi Cô Tát Nước Bên Đàng"