gọi dấu yêu

Tác giả:

biết rằng người có đợi
giòng thơ chảy từ ta
tháng năm buồn vời vợi
sóng trong lòng… sóng xa?

đêm về ôm nỗi nhớ
ngày khắc khoải chờ mong
người theo làn sương mỏng
tan vào giữa hư không

gối đầu lên sách vở
gọi tên ai nồng nàn
ở lại cùng ta nhé
sợi khói trời lang thang

05.12.02

Thảo luận cho bài: "gọi dấu yêu"