Gọi Đời Lên Mau

Tác giả:

Gọi Đời Lên Mau

Trịnh Công Sơn


Trình bày:
Thanh Thúy

Khi tay xa rồi
hồn mây tím trời
Khi chân bước rời
hồn lên từng cõi
Ngày sau cho ai
buồn này trên môi
Hỏi lời trăn trối
niềm thương lên ngôi
Trăng sao ngủ vùi
lá ru bước dài
Đèn vàng chân lối
vòi vọi đêm tới
Sầu này trên vai

Buồn trong mắt sâu
nhạc hồn dâng cao
Trắng lên môi sầu
nghìn đời trông nhau
Gọi vào cơn đau
lá ru thay màu

Khi mây qua đầu
hồn trinh bước vào
Khi thân rã rời
trời lên gió gọi
Một trời mưa mau
làm cho tôi quên
Gọi bằng tên em
loài hoa trinh nguyên
Khi chân bước dài
khi thân lưu đày
Hồn chuyền tay nhau
lời thương che dấu
Gọi đời lên mau

 

Thảo luận cho bài: "Gọi Đời Lên Mau"