Gọi Nắng (chưa có)

Tác giả:

Gọi Nắng (chưa có)

Trịnh Vĩnh Thành


(Ca khúc thiếu nhi)

(Bài này chưa có lời, nếu bạn có thì xin vui lòng chép giùm)

Như Ngọc trình bày

Thảo luận cho bài: "Gọi Nắng (chưa có)"