Gọi Người Còn Ðó Ðã Xa Ngàn Trùng

Tác giả:

Ðêm buồn gác lạnh nghe mưa
Thấy lòng trống trải như vừa thọ tang
Ráng không nghĩ nữa về nàng
Mà như tình nghĩa khói nhang nhạt nhoà

Gọi hồn yêu dấu hôm qua
Gọi người còn đó đã xa ngàn trùng.

Thảo luận cho bài: "Gọi Người Còn Ðó Ðã Xa Ngàn Trùng"