Gọi Người Đã Trăm Năm

Tác giả:

Gọi Người Đã Trăm Năm

Hà Lan Phương


Thơ Phạm Ngọc


Trình bày:
Hà Lan Phương

 

Em đi qua đời tôi
Mang theo mùa mưa lũ
Ta đi qua đời nhau
giòng sông dài nỗi nhớ

Tôi về theo quá khứ
Đã mấy mùa thu qua
Tôi tìm trong tiếng hát
Những note buồn chia xa

Từng ngày mưa thiết tha
Rơi trên vùng ký ức
Từng đêm dài thao thức
Chờ mãi một vầng trăng

Còn vọng tiếng chuông ngân
Ru tình xanh ngọn cỏ
Còn một trời đầy gió
Giữa muôn trùng cách ngăn

Gọi người mãi xa xăm
Tôi tìm tôi chiếc bóng
Ôi đời cơn biển động
Gọi người đã trăm năm

 

Thảo luận cho bài: "Gọi Người Đã Trăm Năm"