Gởi Người Dưới Trăng

Tác giả:

Ta chừ đứng cuối trời mây
nghe con vượn hú gọi bầy trên non
tiếng xưa vó ngựa bước giòn
thuở nay ai hẹn mất còn với ai
ta đau từ một ngày dài
dài hơn quá nửa cuộc đời của ta
đất trời từ trận phong ba
quê hương máu lệ tim ta đỏ bầm
ta ôm kinh sử âm thầm
vào rừng hát khúc trầm luân kiếp người
ai đem gươm súng tạ đời
ta đem thơ rải giữa trời hoang vu
ba nghìn ngày mấy thiên thu
bốn nghìn năm ơi, cơ đồ Việt Nam
ta rời tiền kiếp ngỡ ngàng
tái sinh trong giới “ngụy hàng” sa cơ
người gom gió lộng phất cờ
người qua sông Dịch ngồi chờ dưới trăng
ta ngồi vẽ lại trăm năm
ôm pho tượng cổ băn khoăn đợi người.

Thảo luận cho bài: "Gởi Người Dưới Trăng"