Gọi Người Yêu Dấu

Tác giả:

Ta khẽ gọi tên người yêu dấu

Khi nắng tắt rồi đêm đã vào sâu
Ôi nỗi nhớ đông đầy từng hơi thở
Nghe tim mình nhói nhẹ một cơn đau

Thảo luận cho bài: "Gọi Người Yêu Dấu"