Gọi Người Yêu – I Just Called to Say I Love You Wonder, Stevie

Tác giả:

Gọi Người Yêu – I Just Called to Say I Love You

Wonder, Stevie


Trường Kỳ


Nào mùa Xuân xanh ..chờ hoài trong mơ
Tình yêu trao nhau buồn như cơn gió Xuân sang muộn phiền
Lời nào ai ca ..sầu dâng lối về
Người ơi trăng kia cũng buồn cho những cơn say nghẹn ngào

Buồn giọt mưa tuông ..ngập ngừng trong tim
Vòng tay trong mong và em với nỗi cô đơn một đời
Tình nay xin trao ..nhẹ như gió chiều
Cùng mây bay cao theo lời em nói yêu thương Người ơi ..


I just called to say I love you
I just called to say how much I care ..
I just called to say I love you
Anh I mean it f-rom the bottom of my heart ..

No news you say ..to celebrate
No chocolate-covered candy hearts to give away
No first of Spring ..no songs to sing
In fact, it”s just another ordinary day

No april rain ..no flowers blơm
No weđing Saturday within the month of June
But what it is ..is something true
Made up of these three words that I must say to you ..

(Refrain)


I Just Called To Say I Love You
( Stevie Wonder )

No New Year’s day to celebrate
No chocolate covered candy hearts to give away
No first of spring
No song to sing
In fact here’s just another ordinary day

No April rain
No flowers bloom
No wedding Saturday within the month of June
But what it is, is something true
Made up of these three words that I must say to you

I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it f-rom the bottom of my heart

No summer’s high
No warm July
No harvest moon to light one tender August night
No autumn breeze
No falling leaves
Not even time for birds to fly to southern skies

No Libra sun
No Halloween
No giving thanks to all the Christmas joy you bring
But what it is, though old so new
To fill your heart like no three words could ever do

I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it f-rom the bottom of my heart

I just called to say I love you
I just called to say how much I care, I do
I just called to say I love you
And I mean it f-rom the bottom of my heart
Of my heart,
…… of my heart

Thảo luận cho bài: "Gọi Người Yêu – I Just Called to Say I Love You Wonder, Stevie"