Gọi Nhau

Tác giả:

Gió tự mười phương hú gọi đông
Cành khô nhớ lá khẽ gọi thầm
Tiếng chim gọi bạn trong sương đục
Tôi gọi tên người tiếng gọi câm

Thảo luận cho bài: "Gọi Nhau"