Gọi Nhớ

Tác giả:

Gọi Nhớ

Lê Văn Khoa


Trình bày:
Kim Tước

Trình bày:
Thiên Thanh

Ai có lyrics xin gửi cho

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Băng nhạc Lê Văn Khoa
Nhạc Vàng Lê Văn Khoa: Tiếng Chiều Rơi
Phát hành năm 1983
Hòa âm, viết và điều khiển giàn nhạc hoà tấu Hoa Kỳ: Lê Văn Khoa
Thu thanh tại Gopher Baroque, Westminster, California
Giám đốc sản xuất: Lê Văn Khoa
Phụ tá sản xuất: Ric Flauding và Trần Chúc
Kỹ sư âm thanh: Michael Mikulka, Steve Kempster và Terry Nakamura

Thảo luận cho bài: "Gọi Nhớ"