Gởi Sầu Cho Mưa

Tác giả:

Gởi Sầu Cho Mưa

Nguyễn Thiện Doãn


Chiều nay đứng bên sông chờ mưa tới
Nghe buồn giăng tím cả khung
Mây ngừng trôi xám lưng đồi núi
Em còn đâu ! cho giọt sầu
Và đêm đến vây quanh vùng xám hối
Loài hoang thú chân quen miền vu
Xa thật xa , thoáng hương gió rú
Em còn đâu ! cho giọt sầu

Mưa triền miên gợi cung đàn
Ta ngồi đây ôn kỷ niệm xưa từng giây
Tiếng tơ lòng miên man gợi miền thương nhớ
Chiều hoang vắng lang thang cùng rơi
Và mưa mãi cho tâm hồn chơi vơi
Ôi trùng dương hãy nghe lời nhắn
Em còn đâu ! cho giọt sầu rơi

Thảo luận cho bài: "Gởi Sầu Cho Mưa"