Gọi Sầu

Tác giả:


Thông bay vàng phấn gọi sầu
Về trên tháng bảy mưa mau giọt buồn
Chở dòng tâm sự thơ tuôn
Hóa con thác ngược nước cuồn cuộn đau

Hoàng hôn ngăn ngắt ngõ sau
Có trăng cúi đầu giấu nỗi bi ai
Tiếng con gõ kiến thở dài
Tiếng tim em nén thật đầỵ Tương tư!

Linh Lan
July 08, 2002

 

Thảo luận cho bài: "Gọi Sầu"