Gọi tên đò chiều

Tác giả:

Đò chiều ai đã buộc dây
Để chàng lữ khách đứng đây gọi đò
Con sông ngăn cách đôi bờ
Bên đây có kẻ đang chờ đò ơi !
Hoàng hôn tím cả chiều rồi
Mà sao chẳng thấy bóng người xưa đâu ?
Ưu tư bến vắng chờ nhau
Mình ên anh đợi u sầu riêng mang
Sông năm bảy ngã đò ngang
Sang ngang em để bẽ bàng duyên anh
Câu thề vốn đã mong manh
Thời gian phai nhạt tình đành phôi pha
Ngày nào em lấy chồng xa
Tình quê em phụ mặn mà em quên
Đò chiều giờ chỉ mình ên
Để chàng lữ khách gọi tên đò chiều.

Thảo luận cho bài: "Gọi tên đò chiều"