Gọi Thầm

Tác giả:

Gọi Thầm

Trần Quan Long


Mất nhau thật rồi, mất nhau thật rồi, mất nhau tron đời rồi, người ơi!
Mắt môi nụ cười, ái-ân một thời, đã xa vời-vợi cuối chân trời.

Yêu không hẹn ước,
Xa không giã từ,
Lời trao mây nước,
Sầu chất tâm-tư.

Mất nhau thật rồi, mất nhau thật rồi, mất nhau tron đời rồi, người ơi!
Mắt môi nụ cười, ái-ân một thời, đã xa vời-vợi cuối chân trời.

Thôi! Thôi! Thôi!
Đời ngăn chia hai lối mãi-mãi.
Thôi! Thôi! Thôi!
Còn gì ngoài năm tháng âm-thầm gọi cố-nhân.

Thảo luận cho bài: "Gọi Thầm"