Gọi Trăng

Tác giả:

Gọi Trăng

Bằng Linh


[ D – 4/4 – nhanh vừa, vui tươi ]

Trăng đầu tuần không tròn, mẹ gọi là trăng non
Trăng cuối tuần không tròn, mẹ gọi là trăng khuyết
Trăng giữa tuần rất tròn, mẹ gọi là trăng rằm
Trăng rằm ơi ! Trăng non trăng khuyết ơi !
Cũng chỉ một vầng trăng, sao mẹ gọi khéo thế
Cứ mỗi tuần trăng về, em gọi mãi trăng ơi !
Cứ mỗi tuần trăng về, em gọi mãi trăng ơi !

 

Thảo luận cho bài: "Gọi Trăng"