Gợn Sóng Đêm

Tác giả:

Sóng con sông về trong giấc ngủ

Tôi cuốn lòng tôi đi đâu
Em có còn một chiều, thủy tạ
Loang buồn đáy cốc, giọt cà phê mau

Sao mưa đêm , ngập hồn, cơn lũ
Gối chăn ướt rét, tả tơi
Thuơng chiếc bóng đèn be bé
Nhập nhòe ánh điện vàng rơi

Làm sao được vui nhẹ bước chân
Mà tôi nghe thanh âm thứ bẩy
Khi lá đến đầy sân
Một cuối tuần, cành thuơng vừa gẫy

Ơi à! có tiếng trẻ thơ đang khóc
Lời ru đau ngập miền run
“Yêu con mẹ mộng bên giường”
“Con đường xa dẫu đoạn trường ngóng trông”

Đêm tôi lạc với dòng sông
Ái ngại, trăng giam mình sau núi
Mưa che mặt, tiếng côn trùng rỉ rả
Điều gì như sắp vỡ …rồi thôi!

cpsn 

Thảo luận cho bài: "Gợn Sóng Đêm"