Góp Nắng

Tác giả:

Nắng phương đông về phương tây

Góp bao nhiêu nắng cho đầy nhớ thương
Buổi trưa hè, nắng đỏ đường
Một mình ta đến cổng trường ngày xưa
Ân tình đã chớm hay chưa
Nhớ người nhớ mấy cho vừa lòng yêu

7/1981

Thảo luận cho bài: "Góp Nắng"