Góp Phần Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Lịch Sử Cận Đại Việt Nam

Tác giả:

Góp Phần Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Lịch Sử Cận Đại Việt Nam

Góp Phần Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Lịch Sử Cận Đại Việt Nam gồm 05 phần:
Phần I:Về sự nhập đạo của đạo thiên chúa vào Việt Nam
Phần II: Về tập đoàn phong kiến Nguyễn
6692_p12619
Phần III: Sự bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến Việt Nam đối với nông dân Việt Nam
Phần IV: Phong trào yêu nước và cách mạng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Phần V: Một số tư liệu về nước Việt Nam thế kỷ XVIII – XIX dưới con mắt của người nước ngoài.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Văn Kiệm
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 600.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 648

Thảo luận cho bài: "Góp Phần Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Lịch Sử Cận Đại Việt Nam"