Gorky

Tác giả:

Từ đắng cay sừng sững Gorky
Giữa đắng cay tin có ngày hạnh phúc
Vượt qua đắng cay như vượt qua nhà ngục
Người lên đường ca hát những niềm vui

Đang đến rồi thời ấy Gorky ơi
Sống tốt hơn với sướng hơn là một
Con người đã vững vàng mà đọc Đốt
Nước Nga cười trong ánh mắt Lê Nin

Ở một thời đang dễ mất lòng tin
Người hiện lên giữa bụi cây rực đỏ
Người báo trước: nơi cuộc đời rạng rỡ
Sẽ là phần đất hứa của hồn ta

Không có ai giẫm lên trái tim Người. Năm tháng trôi qua
Trái tim ấy nhiều Đancô vẫn giữ
Người không chỉ là sức mạnh lòng tin của những đắng cay gian khổ
Phía Niềm vui sừng sững Gorky
Nguồn: Mãi mãi đầu tiên, NXB Hội nhà văn, 2002.

Thảo luận cho bài: "Gorky"