Gửi bạn bài 1

Tác giả:

Con đường Vinh – Huế chẳng bao xa,
Bảy tám năm trời vắng chẳng ta.
Duy có mộng hồn mau chóng tuyệt:
Chỉ trong nửa phút lại liền qua.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Gửi bạn bài 1"