Gửi Bạn Ðường Xa

Tác giả:

Từ khi bắt nhịp giao hòa

Ðôi ta kiếp trước như là có nhau
Bao giờ cho đến nghìn sau
Ðốt lòng, ôi, những nôn nao thuở nào

Yêu người trong giấc chiêm bao
Trong đêm thức trắng, trong vào trong ra
Thẩn thờ ta lại gặp ta
Thư ai em đọc hóa ra truyện tình

Ai người trong cuộc bút trình
Hỏi ai ai đã lụy tình với ai
Bạn đường xa bấy lâu nay
Không ai không khỏi đêm ngày nhớ mong

Trách người thả nổi nỗi lòng
Vọc tim ta rỉ máu hồng tả tơi
Ðem hình bóng cũ xa xôi
Giết người trong mộng tội trời chẳng dung

Ðám con đang độ xuân thì
Vườn Văn rao bán còn gì hỡi em
Tưởng rằng ta đã tìm quên
Ao xưa tắm mát ta thèm tuổi thơ

Dòng trong dòng đục đôi bờ
Dòng nào đến bến ta chờ đợi nhau
Bạt ngàn nhỏ giọt mưa Ngâu
Sao nay em nỡ qua cầu gió bay 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Ðường Xa"