Gửi Đến Ánh Trăng

Tác giả:

Gửi Đến Ánh Trăng

Nhất Trung


Gửi đến ánh trăng lời yêu thương trong đáy lòng.
Gửi đến em, từng lời hát hay chân tình anh.
Muốn nói với em, người yêu ở nơi xa ấy.
Cho đến kiếp sau, chuyên nhân thế không bao giờ quên.
Người mang tình yêu đến cuộc đời, bình minh rạng soi đêm tối.
Giữa đêm mưa bình yên…tình yêu bay đến nhân gian…
Đêm thật khuya, anh ngồi đây, ngắm xem mãi ánh trăng đêm nay.
Ánh trăng dịu dàng, đắm say nồng nàn, và bao yêu thương đong đầy.
Nơi trời xa có mình em vẫn đang ngắm xem anh từng ngày.
Dẫu cho một ngày, ở nơi chốn nào…
Nhìn vầng trăng lòng anh biết yêu thương còn đong đầy…

Thảo luận cho bài: "Gửi Đến Ánh Trăng"